Project Support by UBecom is in 2009 opgericht voor uitvoerend technisch personeel. Onze professionals zijn inzetbaar van conceptueel design tot en met detail-engineering. In document control en expediting werkzaamheden en in de constructie- als commissioning-fase van een project.

VCU Certificering

UBecom is een VCU gecertificeerde onderneming. Ons VGW (veiligheid, gezondheid en welzijn) beleid is hier volledig op gericht. Wij verstrekken onze medewerkers duidelijke instructies en informatie omtrent veilig werken. Wij verzorgen – in samenspraak met de opdrachtgever – voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien nodig regelen wij dat onze medewerkers kosteloos een VCA basis of VCA VOL certificaat kunnen halen.

NEN Certificering

Project Support by UBecom is opgenomen in het bijzonder register van de SNA (Stichting Normering Arbeid).

Stort minimaal 25% van het volledige factuurbedrag incl. BTW op de G-rekening van uw leverancier en vermeld hierbij factuurnummer en periode van inzet. U geniet dan vrijwaring voor mogelijke claims bij het faillissement van uw leverancier en niet betaalde aangiftes loonheffingen en/of BTW van uw leverancier.

Project Support by UBecom voldoet voor de NEN 4400-1 certificering aan de extra voorwaarden. Dit houdt in dat Project Support by UBecom de NEN certificering méér dan op orde heeft.

Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Elk kwartaal mailen wij de WKA-verklaringen van de Belastingdienst naar onze opdrachtgevers. Een extra bevestiging en geruststelling, waaruit blijkt dat de loonheffingen en omzetbelastingen op tijd worden betaald.

Erkend Referent IND

Om kennismigranten en onderzoekers in dienst te nemen, moet een organisatie zijn erkend door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Project Support by UBecom is beoordeeld als een betrouwbare partner en daardoor kunnen wij versneld personeel aantrekken via een visumprocedure.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

%d bloggers liken dit: